Historie školy - Mismusic

Přejít na obsah

Historie školy

Informace

Historie školy

Škola byla založena 1.září 1993 Ing. Josefem Melnarem. Prvním ředitelem školy byl od roku 1993-1995 Mgr. František Mixa.
Po něm v letech 1996-1997 převzala post ředitele Mgr. Jana Sniehottová. Od počátku existence školy bylo poskytováno vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.

Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy dr. Milady Horákové v Kopřivnici.

V září 2003 nám Městský úřad v Kopřivnici pronajal objekt objekt bývalé mateřské školky na ulici Obránců míru 892, kterou jsme zrekonstruovali pro potřeby výuky.

V roce 1997 hudební školu zakladatel transformoval na obecně prospěšnou společnost s názvem: První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Kopřivnice.Od té doby je ředitelem školy Petr Suttner.

Kromě hlavní budovy v Kopřivnici vyučujeme i na pobočkách v budovách základních škol, a to ve Štramberku a v Šenově u Nového Jičína.

Copyright © 2017 První SZUŠ MIS music o.p.s. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah