Historie školy - Mismusic

První soukromá základní umělecká škola Kopřivnice
Přejít na obsah

Historie školy

O nás

Historie školy

Škola byla založena 1.září 1993 Ing. Josefem Melnarem. Prvním ředitelem školy byl od roku 1993-1995 Mgr. František Mixa.
Po něm v letech 1996-1997 převzala post ředitele Mgr. Jana Sniehottová. Od počátku existence školy bylo poskytováno vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech - hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém.

Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy dr. Milady Horákové v Kopřivnici.

V září 2003 nám Městský úřad v Kopřivnici pronajal objekt objekt bývalé mateřské školky na ulici Obránců míru 892, kterou jsme zrekonstruovali pro potřeby výuky.

V roce 1997 hudební školu zakladatel transformoval na obecně prospěšnou společnost s názvem: První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Kopřivnice, kde byl jmenován ředitelem školy Petr Suttner. Od 1.5.2019 ho nahradil ve funkci ředitele pan MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.

Kromě hlavní budovy v Kopřivnici vyučujeme i na pobočkách v budovách základních škol, a to ve Štramberku, v Šenově u Nového Jičína, Závišicích, Sedlnicích a Libhošti.
© 2017 První SZUŠ MIS music o.p.s.
Návrat na obsah