Školné - MIS music o.p.s.

První soukromá základní
umělecká škola MIS music o.p.s.
Title
Přejít na obsah

Školné

O škole

Hudební obor:  
                                    
Individuální výuka -
2600 Kč/rok (260Kč/měs.)

Skupinová výuka po 2 žácích - 2200 Kč/rok  (220 Kč /měs.)

Pěvecký  sbor, orchestr - 500 Kč/rok  (50 Kč /měs.)
                                       
Výtvarný obor:


2200Kč/rok (220 Kč/měs.)


Úplatu mohou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.
Úplata na stanovené období je splatná nejpozději do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

číslo účtu pro platbu školného: 5742375349 / 0800   
  Zřizovatel:
  První SZUŠ MIS music o.p.s.
 Obránců míru 892
 74221 Kopřivnice

tel.: +420 736 749 530
Návrat na obsah